Erinevus YTM ja praeguse tootluse vahel

YTM vs praegune tootlus

Tootlus lõpptähtajani või YTM ja Praegune tootlus on terminid, mis on rohkem seotud võlakirjadega. Neid kahte eristada pole nii raske. Mõisted ise näitavad, et need on erinevad. Tootlus lõpptähtajani on tootlus, kui võlakiri saab küpseks, praegune tootlus on aga võlakirja tootlus antud hetkel.Hetke saagist kasutatakse hindamine võlakirjade jooksva hinna ja võlakirjadest tuleneva aastase intressi vahelise seose kohta. YTM on võlakirjadega seotud eeldatav tootluse määr. Praegune tootlus on tegelik tootlus, mille investor saaks.YTM-i võib nimetada tulumääraks, mille inimene saab võlakirja eest kuni selle lõpptähtajani. Kui võlakiri ostetakse nimiväärtuse allahindlusega, oleks YTM praeguse tootluse omast kõrgem, kuna allahindlus tõstab tootlust. Teiselt poolt, kui võlakirja eest makstakse preemiat, jääb YTM praeguse tootluse alla.

Erinevalt YTM-st viitab praegune tootlus praeguse hetke tootlusele ega näita võlakirja kogutootlust. Jooksev tootlus ei võta arvesse ka reinvesteerimisriske.Tootlus lõpptähtajani määratakse mitme põhielemendi abil. Praegune tootlus on üks selliseid võtmeelemente YTM määramisel. Teine määrav elemendid sisaldama jooksvat turuhinda ja nimiväärtust. Jooksvat tootlust saab arvutada, jagades aastamakse hinnaga.

Kui sissetulek lõpptähtajani määrab investeeringu kogutootluse, ei näita praegune tootlus seda.

Kokkuvõte:1. Jooksvat tootlust kasutatakse võlakirjade jooksva hinna ja võlakirjade aastase intressi vahelise suhte hindamiseks. YTM on võlakirjadega seotud eeldatav tootluse määr.
2. Tootlus lõpptähtajani määrab investeeringu kogutootluse, Praegune tootlus seda ei näita.
3. Kui võlakiri ostetakse nimiväärtuse allahindlusega, oleks YTM praeguse tootluse omast suurem, kuna allahindlus tõstab tootlust. Teiselt poolt, kui võlakirja eest makstakse preemiat, jääb YTM praeguse tootluse alla.
4. Jooksev tootlus ei võta arvesse ka reinvesteerimisriske.

Lemmik Postitused

Erinevus välismaal ja välismaal

Välismaal vs välismaal Kui räägime välismaast ja välismaalt, on need kaks mõistet ühesugused. Kui keegi küsib, mis vahe on välismaal ja välismaal, võib see nii olla

Mesilaste ja hornetside erinevus

Mesilased vs hornetid Kui küsida mesilase ja horneti nõelamise suhtes allergia all kannatavalt tüübilt nende kahe putuka peamiste erinevuste kohta, ei ütle ta teile palju.

Formatiivse ja kokkuvõtva hindamise erinevus

Kujundav vs kokkuvõttev hindamine Tudengina mõtlesin tihti, miks peame oma tundide arutelul kaasa minnes tegema viktoriinid ja testid. Juures

Erinevus Afaasia ja Düsartria vahel

Afaasia vs Düsartria edastame oma mõtteid kõne ja keelekasutuse kaudu. Hakkame keelt ja kõnet õppima väikelastena ning suurendame võimekust

Erinevus Villi ja Microvilli vahel

Villi vs Microvilli Meie keha on keeruline struktuur, millel on erinevad funktsioonid. Suurimatest elunditest väikseimate rakkudeni on need keha struktuurid

Erinevus väikeste ja suurte basside vahel

Smallmouth vs Largemouth Bass Fishermen kõikjal oleks hea meel juhtida tähelepanu sellele, mis täpselt eristab väike- ja bigmouthi basse. Kuigi võib olla