Erinevus arve ja maksuarve vahel

Arved on tänapäeva tavapärases äritegevuses olulised. Need toimivad tõenditena tehtud tehingute kohta ja võivad olla tugipunktiks varasematele tegevustele. Arveid on kahte tüüpi; maks ja jaemüük. Maksude arved on arve, mille väljastab registreeritud ärimüüja teisele kaupade müügi või teenuste osutamise ajal. Siin ei ole ostja ostetud kaupade lõppkasutaja. Jaearve on dokument, mille äriettevõte väljastab müügi käigus lõpptarbijale. Maksude arved on olulised, kuna neil on maksukrediiti. Jaemüügiarved on olulised, kuna need nõuavad klientidelt pakutavate teenuste või neile tarnitud kaupade tasumist.Mis on arve?

Arve on dokument, mida kasutatakse peamiselt tehingu registreerimiseks. Dokumendis esitatakse andmed müüdud eseme ja sellega seotud rahasumma kohta. Arvet nimetatakse ka arveks. Dokumendi kasutatakse enne kaupade või teenuste eest tasumist. Teave on kasulik nii müüjale kui ka ostjale. Müüja kasutab kirjete abil ostjatega arveldamiseks järelmeetmeid. Arved on kasulikud klientide kogu võlgnevuse arvestuse pidamiseks.Arve on ostjale kasulik, kuna seda saab kasutada raamatupidamise ja müüja aruandekohustuse täitmiseks, eriti kui kaubad või teenused ei vasta ootustele ja on vaja raha tagasi. See kommertstööriist luuakse kahes eksemplaris, originaalkoopia jääb müüjale ja eksemplar väljastatakse ostjale. Tavalisel arvel on järgmised üksikasjad:

 • Arve väljastamise kuupäev
 • Arve number
 • Ostja andmed
 • Müüja andmed
 • Kogus
 • Koguse hind
 • Koguhind
 • Soodustused
 • Müügiesindaja allkiri

Mis on maksuarve?

Maksude arve on registreeritud ostjale (tavaliselt mitte lõpptarbijale) registreeritud müüja poolt müügi käigus väljastatud juriidiline dokument. Arved koostatakse kolmes eksemplaris; üks väljastatakse ostjale, samal ajal kui kaks eksemplari on reserveeritud müüjale. Lõplik eksemplar esitatakse hiljem olulisele valitsusasutusele.Maksude arved on olulised igas riigis, kuna neil on tehingute tunnustamisel võtmeroll antud riigi maksusüsteemis. Raamatupidamise eesmärgil esitatakse iga eelarveaasta lõpus maksusoodustuste sisu maksusoodustuse võimaldamiseks asjaomasele asutusele. Need arved on valitsuse jaoks olulised, kuna need takistavad omakorda maksudest kõrvalehoidumist. Tavaline maksuarve koosneb järgmisest:

 • Arve väljastamise kuupäev
 • Arve number
 • Ostja andmed (nimi ja aadress)
 • Müüja andmed (nimi ja aadress)
 • Asjakohane maksunumber
 • Üksuste kirjeldus
 • Kogus
 • Üksuse hind
 • Iga kauba eest makstav käibemaks
 • Tasutud maksusumma
 • Kogukulu koos maksu või käibemaksuga (kui asjakohane)
 • Asjaomase allakirjutanu allkiri

Erinevus arve ja maksuarve vahel

 1. Definitsioon

Maksude arve on valitsusasutuse poolt seaduslikult tunnustatud dokument, mille väljastab volitatud edasimüüja ostjale. See näitab kaupade või teenuste vahetamise eest makstavat maksusummat. Arve on dokument, mille ostja väljastab müüjale ja mis näitab vahetatavate kaupade või teenuste eest tasumisele kuuluvat summat. 1. Sisu

Mõlemad dokumendid sisaldavad sarnast sisu, kuid on vähe erinevusi. Maksude arve sisaldab lisaklauslit, mis näitab tasutavat maksu või käibemaksu. Arvel puudub maksualane märge.

 1. Ettevalmistus

Maksude arve koostatakse kolmes eksemplaris. Üks eksemplar ostjale, üks müüjale ja teine ​​asjaomasele riigiasutusele. Tavaline arve väljastatakse kahes eksemplaris ostjale ja teine ​​jäetakse müüjale.

 1. Vastuvõtja

Maksuarve väljastatakse sageli teisele ettevõttele või ettevõttele kaupade eest, mida müüakse edasi või kasutatakse tootmisprotsessis. Lõpptarbijale väljastatakse sageli arve.

 1. Eesmärk

Maksuarve põhieesmärk on nõuda osutatud kaupade või teenuste eest tasumist. Maksuarve põhieesmärk on kasutada maksukrediiti või maksusoodustust.

 1. Tingimused

Maksuarve väljastamisel peavad nii andja kui ka saaja olema registreeritud ja volitatud edasimüüjad. Regulaarsete arvete korral peab müüja olema ainult registreeritud ettevõte või ettevõte.

Arve vs maksuarve: võrdlusdiagramm

Arve ja maksuarve sarnasused

 • Mõlemat dokumenti kasutatakse tehingute kirjetena.
 • Mõlemad dokumendid on läbirääkimisteta.
 • Mõlemad on õiguslikult tunnustatud vahendid ja neid saab kasutada tõendina kohtus.
 • Mõlemad sisaldavad nii müüja kui ka ostja üksikasju ning kaupade ja teenuste lühikirjeldust.

Kokkuvõte arvest vs maksuarvest

 • Maksude arve on dokument, mida kasutatakse tehingute ajal kauba või teenuse vahetamise eest tasumisele kuuluva maksusumma märkimiseks.
 • Arvel on märgitud summa, mille ostja peaks müüjale kaupade või teenuste ostmise eest maksma.
 • Maksude arveid saavad väljastada ainult registreeritud edasimüüjad vastavalt antud piirkonnas kehtivale maksuseadusele.
 • Maksude arved koostatakse kolmes eksemplaris, tavalised arved aga kahes eksemplaris.

Lemmik Postitused

Suuruse ja amplituudi erinevus

Võhikutes mõistetes kasutatakse suuruste ja amplituudi mõisteid suuruste omaduste kirjeldamiseks sageli vahetatult. Tesaurust kontrollides leiate

Erinevus Sierra ja Silverado vahel

Sierra vs Silverado On põhjus, miks kaks erinevat tootjat toodavad sarnaseid sõidukeid. Sierrat on peetud üheks tuntumaks pikapiks

Dharma ja Karma erinevus

Dharma vs Karma Ükskõik, millist religioosset traditsiooni te järgite, palutakse teil selle usundi põhimõtete kohaselt elada moraalset elu. Terminoloogia on erinev

Eestkoste ja hooldusõiguse erinevus

Eestkoste vs hooldusõigus Kui paar otsustab lahku minna või lahutada, on suurim probleem, millega nad silmitsi seisavad, küsimus, kes saab alaealise hooldusõiguse

Gripivaktsiini kolmevalentse vormi ja neljavalentse vormi erinevus

Gripivaktsiin: mida valida? Kolmevalentne vorm või neljavalentne vaktsineerimine on inimese immuniseerimine eluohtlike haiguste ja

Erinevus Myspace'i ja Twitteri vahel

Myspace vs Twitter Myspace ja twitter on laialdast populaarsust kogunud suhtlusvõrgustikud. Kõigil nendel suhtlusvõrgustike veebisaitidel on oma