GDPR ja Privacy Shieldi erinevus

Kuigi internet on pakkunud miljoneid äri- ja suhtlemisvõimalusi, on see pakkunud võimalusi ka andmete väärkasutamiseks kolmandate isikute poolt identiteedivarguste, pettuste ja andmepüügipettuste kaudu. Sellisena tuleb kaitsta ettevõtete, organisatsioonide ja isegi valitsuste poolt tavaliselt salvestatud põhiteavet, sealhulgas lojaalsuskavasid, klientide üksikasju, andmekogumist, tehinguid ja töötajate teavet. Selle järgimise tagamiseks on kogu maailmas kehtestatud erinevad reeglid ja eeskirjad, näiteks GDPR ja Privacy Shield. Kuigi neil on sama motiiv, mis hõlmab andmete kaitset, on neil erinevusi.

Mis on GDPR?

See on andmekaitse raamistik, mille eesmärk on ühtlustada Euroopa andmekaitseseadusi ja kaitsta Euroopa Liidu kodanikke andmete kuritarvitamise ja väärkasutamise eest. 2016. aasta aprillis heaks kiidetud ja 2018. aasta mais jõustatud selle raamistiku sätted nõuavad, et Ameerika Ühendriikide ettevõtted, kes koguvad või kasutavad ELi andmeid või kellel on Euroopas kontorid, järgiksid GDPR-i suuniseid.GDPR on kohustuslik kõigile organisatsioonidele ja kehtib nii ELi kodanike kui ka ELis elavate kolmandate riikide kodanike kohta. Sellisena on selle üle võimalik kaevata kohtus ning selle eiramise korral rakendatakse õiguslikke sanktsioone ja trahve, kusjuures kõrgeim trahv on 20 000 000 eurot või organisatsiooni globaalne käive 4%, olenevalt sellest, kumb on madalam.Inimressursside osas käsitleb GDPRiga seotud Euroopa Komisjon kogu töötajat puudutavat teavet isikuandmetena ja on seega kaitstud.

Mis on privaatsuskilp?

See on EL ja USA vaheline leping, mis võimaldab USA ettevõtetel edastada isikuandmeid ELi riikidesse ja nendest riikidest ning täita GDPR-i nõudeid. See on vabatahtlik isesertifitseerimise programm ja töötab kaubandusministeeriumi ja föderaalse kaubanduskomisjoni topeltkontrolli all. FTC on siiski ülesandeks täitmise tagamine ja järelevalve.Juriidilise esindatuse osas vaatavad mõlemad pooled seda igal aastal läbi esindajate, kusjuures mõlemad pooled vaatavad lepingud üle ja pakuvad välja muudatused, et viia GDPR ja Privacy Shield kokku.

Siiski on vaidlusalaks see, et USA kaubandusministeerium peab töötajate andmete edastamist isikuandmetele vastupidiseks äriandmete edastamiseks. Kuigi USA privaatsuskilbi eiramine meelitab sanktsioone ja trahve, on need vähem koormavad. Sanktsioonide hulka kuuluvad peatamised, teatud juhtudel kuni 40 000 dollari suurused trahvid päevas, ettekirjutavad auhinnad, vahe- ja loobumiskorra väljastamine ning mõjutatud inimeste sunniviisiline hüvitamine.

Privaatsuskaitse aspektide hulka kuuluvad:  • Isikuandmete kasutamine ainult kindlaksmääratud eesmärkidel
  • Kaebused ja kaitse on ELi kodanikele kättesaadavad
  • ELi ja USA ühiselt läbi vaadanud

GDPR-i ja Privacy Shieldi sarnasused

  • Mõlemad on suunatud andmekaitseprogrammi hõlbustamisele, mis võimaldab organisatsioonidel teha äritehinguid minimaalsete häiretega
  • Mõlema eesmärk on kaitsta üksikisiku andmeid

GDPR-i ja Privacy Shieldi erinevused

Definitsioon

GDPR viitab andmekaitseraamistikule, mille eesmärk on ühtlustada Euroopa andmekaitseseadusi ja kaitsta Euroopa Liidu kodanikke andmete kuritarvitamise ja väärkasutamise eest. Teisalt viitab Privacy Shield EL ja USA vahelisele kokkuleppele, mis võimaldab USA ettevõtetel edastada isikuandmeid ELi riikidesse ja riikidest ning täita GDPR-i nõudeid.

Täitmine

Kui GDPR-i täidab Euroopa Liidu Kohus, siis Privacy Shieldi täidavad kaubandusministeerium ja föderaalne kaubanduskomisjon.

Legaalsus

GDPR on kohustuslik kõigile organisatsioonidele, kes tegelevad nii ELi kodanike kui ka mittekodanikega. Teiselt poolt on Privacy Shield vabatahtlik enesesertifitseerimise programm.

Inimressursside andmete töötlemine

GDPRiga seotud Euroopa Komisjon käsitleb kogu töötajat puudutavat teavet isikuandmetena ja on seega kaitstud. Teisalt peab USA kaubandusministeerium töötajate andmete edastamist äriandmete edastamiseks vastupidiselt isikuandmetele.

Reguleerimisala

Kui GDPR kehtib kõigi EL-i elanike andmeid töötlevate organisatsioonide kohta kogu maailmas, siis Privacy Shield kehtib USA-s asuvate organisatsioonide kohta.

Sanktsioonid

GDPR-is on ranged sanktsioonid. Teisalt on Privacy Shieldi sanktsioonid ja trahvid leebed.

GDPR vs. privaatsuskilp: võrdlustabel

GDPRi ja privaatsuskilbi kokkuvõte

GDPR viitab andmekaitseraamistikule, mille eesmärk on ühtlustada Euroopa andmekaitseseadusi ja kaitsta Euroopa Liidu kodanikke andmete kuritarvitamise ja väärkasutamise eest. Selle täidab Euroopa Liidu Kohus ja see on kohustuslik kõigile organisatsioonidele, kes tegelevad nii ELi kodanike kui ka mittekodanikega.

Teisalt viitab Privacy Shield EL ja USA vahelisele kokkuleppele, mis võimaldab USA ettevõtetel edastada isikuandmeid ELi riikidesse ja riikidest ning täita GDPR-i nõudeid. Seda täidavad kaubandusministeerium ja föderaalne kaubanduskomisjon ning see on isesertifitseerimisprogramm. Vaatamata erinevustele töötavad mõlemad koos, aidates organisatsioonidel ELi isiklike isikute üleviimisel EList USAsse.

Lemmik Postitused

Mig-17 tootis Põhja-Vietnami esimesi õhusõidukite õhuvõite

Vananenud võitleja asus Nõukogude ajateenistusse 1953. aastal

Erinevus kontrollimise ja kokkuhoiu vahel

Kontrollimine vs säästud Finantsasutus pakub oma klientidele tavaliselt juurdepääsu erinevatele kontodele. Üldiselt on kaks kontot, mida klient saab

PBX ja Centrex erinevus

PBX vs Centrex Private Branch Exchange ehk PBX on ainulaadne meetod ettevõtte kontorite vahelise suhtluse kõrgete kulude katmiseks. PBX on

Sõda tuli koputama Spanglerite aida uksele

Talu üliolulises Gettysburgi ristmikus juhatati 11. korpuse haiglana

Gerbilite ja hamstrite erinevus

Gerbilid vs hamstrid Gerbillid ja hamstrid on närilised, kes on lemmikloomadena väga populaarsed. Kahe närilise vahel on väga silmatorkavad erinevused, mida saame

Erinevus tuleohtliku ja tuleohtliku vahel

Tuleohtlik vs tuleohtlik Tuleohtlikkust kirjeldatakse kui seda, kui kergesti midagi põleb või süttib. Tulemuseks on tuli ehk põlemine. Mõistmise tõttu