GAAP-i ja OCBOA erinevus

Üldiselt_tunnustatud_arvestuse_põhimõtted, _GAAPEttevõtete keerukuse kasvades on palju ettevõtteid, kes kasutavad erinevat alust raamatupidamine koostada finantsaruandeid ettevõtte teatud nõuete täitmiseks. Suured organisatsioonid järgivad finantsaruannete koostamisel üldjuhul üldtunnustatud raamatupidamispõhimõtteid (GAAP). Kuid see ei kehti kõigi ettevõtete puhul. On palju ettevõtteid, kes otsustavad koostada mitte-GAAP finantsaruandeid. Üheks nende aruannete koostamise aluseks olevaks nimeks on raamatupidamise muu terviklik alus, tuntud ka kui OCBOA. OCBOA alusel koostatud aruannete koostamine ja mõistmine on lihtsam kui GAAPi kohaselt koostatud finantsaruanded. OCBOA-d kasutavad tavaliselt väikesed ettevõtted.

Mis on GAAP?

Üldtunnustatud raamatupidamispõhimõtted või üldtunnustatud raamatupidamistavad on üldkasutatavad raamatupidamispõhimõtted, mille ettevõtted võtavad vastu oma finantsaruannete koostamisel. See sisaldab kombinatsiooni autoriteetsetest standarditest, mille on välja töötanud poliitikakogu ja mida kasutatakse sidusrühmade raamatupidamisteabe registreerimiseks ja aruandluseks. GAAPS koostatakse vastavalt raamatupidamise ja aruandluse juhistele, mille on välja andnud Finantsarvestuse Standardinõukogu (FASB).Mis on OCBOA?

Raamatupidamise aastaaruanne muu üldise raamatupidamise aluse või OCBOA all erineb GAAP-i kohaselt koostatud aruannetest. See sisaldab maksupõhiseid ja kassapõhiseid finantsaruandeid. See sisaldab ka seadusjärgset raamatupidamisalust, mida kindlustusseltsid kasutavad riikliku kindlustuskomisjoni kehtestatud reeglite ja eeskirjade täitmiseks. OCBOA raames koostatud finantsaruandeid saab koostada, üle vaadata ja auditeerida.

GAAP ja OCBOA erinevusedNii GAAPi kui ka OCBOA definitsioonidest ilmneb, et need on kaks erinevat arvestusmeetodit. Vaatame mõningaid erinevusi GAAP-i alusel koostatud finantsaruannete ja OCBOA põhjal koostatud finantsaruannete vahel.

Lihtsam mõista- OCBOA raames koostatud finantsaruandeid on lihtsam mõista ja koostada kui GAAP-põhiseid aruandeid. Pealegi on nende valmistamine vähem keeruline ja odavam. GAAP-i alusel koostatud finantsaruanded võivad seevastu olla väga keerulised ja selle keerukuse tõttu on nende aruannete koostamine kulukas.

Sularaha väljavõtte nõue-voolab- Erinevalt GAAP-põhistest aruannetest ei nõua OCBOA alusel koostatud aruanded rahavoogude aruannet. Seetõttu ei pea OCBOA-d järgivad ettevõtted finantsaruannete esitamiseks koostama rahavoogude aruannet. Kui ettevõtted otsustavad siiski esitada sularahakviitungid ja maksed rahavoogude aruannetega sarnases vormis või kui nad otsustavad esitada rahavoogude aruande, on neil ettevõtetel kohustus kas järgida GAAP-is sätestatud nõudeid. või esitama üldtunnustatud raamatupidamispõhimõtete nõuete sisu.Finantsaruannete esitamine- Kui üldtunnustatud raamatupidamispõhimõtted või üldtunnustatud raamatupidamispõhimõtted esitavad finantsaruannete esitamise suhtes kohaldatavad nõuded, on OCBOA finantsaruanded kohustuslikud kas vastama nendele nõuetele või esitama teavet, mis selgitab nende nõuete sisu või olemust.

Õiglase väärtuse ja avalikustamise nõuded- GAAPis sätestatud õiglase väärtuse mõõtmise ja avalikustamise nõudeid ei pea OCBOA finantsaruannetesse lisama, kuna maks baasväljavõtted arvestavad mõõtmisi vastavalt maksudeklaratsioonides sisalduvatele mõõtmistele, samas kui kassapõhised finantsaruanded hõlmavad mõõtmisi sularaha alusel kviitung ja sularahamaksed.

Muutuvate intressidega üksuste konsolideerimine- Muutuva intressimääraga üksuste konsolideerimist vastavalt GAAP-ile ei ole vaja lisada OCBOA finantsaruannetesse, sest maksubaasi aruanded sisaldavad juba sidusüksuste konsolideerimist tulumaksueeskirjade ja seaduste sätete alusel ning puudub vajadus kaasata muutuva intressimääraga üksuste konsolideerimine finantsaruannetesse, mis on koostatud kassapõhiselt.

Lemmik Postitused

Globaalse soojenemise ja happevihma erinevusDefinitsioon Globaalne soojenemine viitab Maa kliimasüsteemi keskmise temperatuuri tõusule. Põhjustab looduslikult esinevaid maagaase

Arsenal | M-3A1 rasvapüstol

Vietnami sõja ajal oli M-3 püstolkuulipilduja, mida tavaliselt nimetatakse Grease Guniks, lemmik, kuna see andis kohest lähedalt tulejõudu, oli väljakeskkonna suhtes tolerantne ja seda oli lihtne hooldada

Armastuse ja kirgi erinevus

Armastus vs kirg Tänapäeval on paljudel noortel inimestel ja ka eakatel inimestel raske mõista armastuse ja kire vahet. Nad on mõlemad

Valge ja destilleeritud äädika erinevus

Valge vs destilleeritud äädikas Proovige äädikat otsida kohalikult turult ja teid üllatab see, kui palju erinevaid liike leiate. On hämmastavalt 21 liiki

Esiserv: ameeriklased El Alameinis

Viiest noorest idealistist said esimesed jängid, kes ühinesid lahinguväljal võitlusega Saksamaaga

Tiigri ja leopardi erinevus

Tiiger vs leopard Tiiger ja leopard on kassid, kes kuuluvad samasse perekonda ja perekonda. Kuigi need kaks suurt kassi on mõnes tunnuses sarnased, on siiski olemas