GAAP-i ja OCBOA erinevus

Üldiselt_tunnustatud_arvestuse_põhimõtted, _GAAP

Ettevõtete keerukuse kasvades on palju ettevõtteid, kes kasutavad erinevat alust raamatupidamine koostada finantsaruandeid ettevõtte teatud nõuete täitmiseks. Suured organisatsioonid järgivad finantsaruannete koostamisel üldjuhul üldtunnustatud raamatupidamispõhimõtteid (GAAP). Kuid see ei kehti kõigi ettevõtete puhul. On palju ettevõtteid, kes otsustavad koostada mitte-GAAP finantsaruandeid. Üheks nende aruannete koostamise aluseks olevaks nimeks on raamatupidamise muu terviklik alus, tuntud ka kui OCBOA. OCBOA alusel koostatud aruannete koostamine ja mõistmine on lihtsam kui GAAPi kohaselt koostatud finantsaruanded. OCBOA-d kasutavad tavaliselt väikesed ettevõtted.Mis on GAAP?

Üldtunnustatud raamatupidamispõhimõtted või üldtunnustatud raamatupidamistavad on üldkasutatavad raamatupidamispõhimõtted, mille ettevõtted võtavad vastu oma finantsaruannete koostamisel. See sisaldab kombinatsiooni autoriteetsetest standarditest, mille on välja töötanud poliitikakogu ja mida kasutatakse sidusrühmade raamatupidamisteabe registreerimiseks ja aruandluseks. GAAPS koostatakse vastavalt raamatupidamise ja aruandluse juhistele, mille on välja andnud Finantsarvestuse Standardinõukogu (FASB).Mis on OCBOA?

Raamatupidamise aastaaruanne muu üldise raamatupidamise aluse või OCBOA all erineb GAAP-i kohaselt koostatud aruannetest. See sisaldab maksupõhiseid ja kassapõhiseid finantsaruandeid. See sisaldab ka seadusjärgset raamatupidamisalust, mida kindlustusseltsid kasutavad riikliku kindlustuskomisjoni kehtestatud reeglite ja eeskirjade täitmiseks. OCBOA raames koostatud finantsaruandeid saab koostada, üle vaadata ja auditeerida.

GAAP ja OCBOA erinevused

Nii GAAPi kui ka OCBOA definitsioonidest ilmneb, et need on kaks erinevat arvestusmeetodit. Vaatame mõningaid erinevusi GAAP-i alusel koostatud finantsaruannete ja OCBOA põhjal koostatud finantsaruannete vahel.Lihtsam mõista- OCBOA raames koostatud finantsaruandeid on lihtsam mõista ja koostada kui GAAP-põhiseid aruandeid. Pealegi on nende valmistamine vähem keeruline ja odavam. GAAP-i alusel koostatud finantsaruanded võivad seevastu olla väga keerulised ja selle keerukuse tõttu on nende aruannete koostamine kulukas.

Sularaha väljavõtte nõue-voolab- Erinevalt GAAP-põhistest aruannetest ei nõua OCBOA alusel koostatud aruanded rahavoogude aruannet. Seetõttu ei pea OCBOA-d järgivad ettevõtted finantsaruannete esitamiseks koostama rahavoogude aruannet. Kui ettevõtted otsustavad siiski esitada sularahakviitungid ja maksed rahavoogude aruannetega sarnases vormis või kui nad otsustavad esitada rahavoogude aruande, on neil ettevõtetel kohustus kas järgida GAAP-is sätestatud nõudeid. või esitama üldtunnustatud raamatupidamispõhimõtete nõuete sisu.

Finantsaruannete esitamine- Kui üldtunnustatud raamatupidamispõhimõtted või üldtunnustatud raamatupidamispõhimõtted esitavad finantsaruannete esitamise suhtes kohaldatavad nõuded, on OCBOA finantsaruanded kohustuslikud kas vastama nendele nõuetele või esitama teavet, mis selgitab nende nõuete sisu või olemust.Õiglase väärtuse ja avalikustamise nõuded- GAAPis sätestatud õiglase väärtuse mõõtmise ja avalikustamise nõudeid ei pea OCBOA finantsaruannetesse lisama, kuna maks baasväljavõtted arvestavad mõõtmisi vastavalt maksudeklaratsioonides sisalduvatele mõõtmistele, samas kui kassapõhised finantsaruanded hõlmavad mõõtmisi sularaha alusel kviitung ja sularahamaksed.

Muutuvate intressidega üksuste konsolideerimine- Muutuva intressimääraga üksuste konsolideerimist vastavalt GAAP-ile ei ole vaja lisada OCBOA finantsaruannetesse, sest maksubaasi aruanded sisaldavad juba sidusüksuste konsolideerimist tulumaksueeskirjade ja seaduste sätete alusel ning puudub vajadus kaasata muutuva intressimääraga üksuste konsolideerimine finantsaruannetesse, mis on koostatud kassapõhiselt.

Lemmik Postitused

Käärsoolevähi ja haavandilise koliidi erinevus

Käärsoolevähi ja haavandilise koliidi tunnused ja sümptomid tekitavad paljudes segadust - sageli mõeldakse, et võib esineda teistsugune haigus kui

LCHF ja Keto erinevus

LCHF-dieet on madala süsivesikusisaldusega ja kõrge rasvasisaldusega toit, milles inimene sööb vähem süsivesikuid ja rohkem rasvu. Keto dieet on see, kus ketogenees käivitatakse

Sise- ja rahvusvahelise turunduse erinevus

Kodumaine vs rahvusvaheline turundus on ettevõtte ressursside tõhus ja tulemuslik haldamine ja kasutamine tarbijatega kohtumiseks

Tiheduse ja helitugevuse erinevus

Tihedus vs maht Tihedus ja maht on kaks teaduslikku mõistet, mis on seotud aine füüsikaliste omaduste ja omadustega. Need omadused sageli

Kas Saksamaa liitlased saatsid vägesid 1. maailmasõjas läänerindele?

Tere, Esimese maailmasõja ajal läänerindel tean oma sõjaajaloost, et liitlastel, Suurbritannial ja Prantsusmaal ei olnud mitte ainult omaenda üksusi

Erinevus karskuse ja taastumise vahel

Mis on karskus ja taastumine? Karskus ei ole sama mis taastumine, nagu paljud inimesed arvavad. Kui alkohoolsed tavad füüsilise keha tervendamiseks lõpetatakse, siis