Sulgemise ja müügivõimsuse erinevus

sulgemiskiriSulgemine vs müügimaht

Sulgemine on kohtumenetlus, mille käigus laenuandja saab kohtu korralduse lõpetada laenusaaja õigus omandile või varale, mis on tavaliselt võlgnevuse tõttu hüpoteegiks seatud, ja võla sissenõudmisega vara tagasi saada. Müügivõimsus on klausel, mis lisatakse tavaliselt laenu täitmise ajal sõlmitud lepingusse, andes laenuandjale õiguse vara tagasi võtta laenusaaja maksejõuetuse korral, saamata selleks konkreetset kohtumäärust.Sulgemine saab toimuda alles pärast seda, kui laenuandja on saanud konkreetse kohtumääruse laenusaaja lunastusõiguse lõpetamiseks. Lunastusõigus on laenuvõtja õigus, see tähendab, et laenuvõtja saab laenuandjale võlgnetava kogu summa tagasi maksta ja oma vara endale jätta. Laenuandja võtaks vara tavaliselt tagasi ja korraldaks selle võla sissenõudmiseks avaliku enampakkumise. See oksjon viiakse läbi kohtu või tema määratud isiku järelevalve all. Müügivõimu klausel, mis sisaldub laenulepingus, täpsustaks ka selle rikkumise tüübi ja arvu, mis võiks klausli käivitada. See klausel ei nõua tagasivõtmise ja sellele järgneva enampakkumise läbiviimiseks konkreetset kohtumäärust ega kohtu järelevalvet. Enampakkumisest saadud tulu kasutatakse kõigepealt laenuandja ja seejärel kõigi pandiomanike võlgade kustutamiseks ning ülejäägi korral läheb sama laenuvõtjale.Termini sulgemine tõlgendatakse erinevates riikides või maailma osades siiski erinevalt. Sellistes kohtades nagu India viitab see laenuvõtja kavatsusele sulgeda laen enne tähtaja möödumist tasumisele kuuluva jäägi summa ettemaksuna. Müügivõimu mõistet tõlgendatakse üldiselt kõikjal ühtemoodi.

Kokkuvõte
1. Sulgemine on menetlus, mille käigus laenuandja saab kohtu korralduse, mille alusel saab ta kohustuse täitmata jätmise korral laenuvõtja hüpoteegiga seotud vara tagasi võtta. Müügivõimsus on laenulepingusse lisatud klausel, mille alusel saab laenuandja maksejõuetuse korral laenuvõtja hüpoteegiga seotud vara tagasi võtta.
2. Pärast turu sulgemist võib oksjonit või müüki korraldada ainult kohtute järelevalve all, müügiõiguses aga ilma kohtu sekkumiseta.
3. Termini sulgemine tõlgendatakse maailma erinevates osades erinevalt, samas kui mõistel Power of Sale on üldjoontes sama tähendus.Lemmik Postitused

Kliendi ja kliendi erinevus

Klient vs klient Meie teenustele suunatud ettevõttekliimas on peamiste otsuste tegemisel sageli esmatähtis lõpptarbijaga arvestamine

Erinevus Ruby ja Tawny Port vahel

Nii Ruby kui ka Tawny on portveinid. Kuid oma olemuselt, mitte ainult kaubamärkide tõttu, pole nad võrdsed. Neil on eristavaid tegureid

Erinevus McDonald’si ja Subway vahel

McDonald's vs Subway Maailm liigub praegu väga tempokal rajal, isegi kui peatute veidi aega hingetõmbeks, siis jääb järeleErinevus tsiviil- ja tavaõiguse vahel

Tsiviil- ja tavaõigus Tsiviilõigusel on oma funktsioonid, mis on hõlpsasti tutvumiseks kokku pandud ja kodifitseeritud. See on inspireeritud Rooma seadustest. Teiselt poolt

Erinevus kitarrisangari ja rokkbändi vahel

Guitar Hero vs Rock Band Avid muusikamängijad on Guitar Hero ja Rock Band'i vahelises võitluses parima konsoolirokeri nimel võrdselt (ja õigustatult).

Erinevus islami ja katoliikluse vahel

Islam vs katoliiklik islam Islamil ja katoliiklusel on palju sarnasusi. Islam on üks religioonidest, mida paljud selle sõna ümber praktiseerivad, kuna see on üks teistest