Erinevus ärianalüütiku ja andmeanalüütiku vahel

Analüütiku mõiste pole mitte ainult levinud, vaid on eluliselt tähtis ka äri- ja karjäärisektoris. Analüütik on inimene, kes analüüsib teemat, olgu see siis äri, süsteem ja rahandus. Sellisena tuletatakse terminist mitmesugused mõisted, sealhulgas ärianalüütik, süsteemianalüütik ja finantsanalüütik. Ärianalüütikute ja andmeanalüütikute mõisteid kasutatakse sageli omavahel asendatult. Neil on siiski allpool toodud erinevusi.

Kes on ärianalüütik?

See on inimene, kes kasutab andmeid konkreetsete ja praktiliste otsuste rakendamiseks ettevõttes. Nad töötavad andmesidetorustiku eesliinil ja aitavad ettevõtetel tooteid, protsesse ja teenuseid täiustada. Seega peaks neil olema selge suhtlemisoskus ja nad peaksid olema andmetest lähtuvad. Samuti peaksid neil olema head teadmised programmeerimisest ja statistikavahenditest.Ärianalüütikud on organisatsioonis olulised, kuna nad tuvastavad organisatsiooni protseduuride ja protsesside nõrkused. Need on kasulikud ka organisatsiooni kasvu edendamiseks kasvu mõõtmise analüüsi kaudu.

Kes on andmeanalüütik?

Andmeanalüütik on isik, kelle ülesandeks on juba olemasolevate andmete kogumine, töötlemine ja analüüsimine ning elutähtsate teadmiste esitamine, mis võib parandada nii äri efektiivsust kui ka lahendada olemasolevaid probleeme.

Analüütiku roll hõlmab andmete kaevandamist, andmete puhastamist, statistiliste võtete kasutamist ja andmete haldamist ning vigade parandamist andmebaaside ja programmide kujundamise kaudu. Andmeanalüütikud peaksid olema võimelised tegema koostööd erinevate osakondadega, näiteks juhtkonna ja IT-ga, et nad saaksid eesmärke määratleda ja aruandlust sisukalt koostada.Andmeanalüütikud on organisatsioonis olulised, kuna nad koguvad teavet ja loovad rakendatavad strateegiad uute ja olemasolevate võimaluste jaoks.

Andmeanalüütikutel on tugev statistika, matemaatika ja informaatika taust.

Ärianalüütiku ja andmeanalüütiku sarnasused

  • Mõlemad on andmetespetsiifilised rollid

Erinevused ärianalüütiku ja andmeanalüütiku vahel

Definitsioon

Ärianalüütik viitab isikule, kes kasutab andmeid ettevõttes konkreetsete ja praktiliste otsuste rakendamiseks. Teiselt poolt viitab andmeanalüütik isikule, kelle ülesandeks on juba olemasolevate andmete kogumine, töötlemine ja analüüsimine, ning esitab elutähtsaid teadmisi, mis võivad parandada nii äri efektiivsust kui ka lahendada olemasolevaid probleeme.Rollid

Ärianalüütik töötab andmesidetorustiku eesliinil ja aitab ettevõtetel tooteid, protsesse ja teenuseid täiustada. Teiselt poolt hõlmab andmeanalüütiku roll andmete kaevandamist, andmete puhastamist, statistiliste võtete kasutamist ja andmete haldamist ning vigade parandamist andmebaaside ja programmide kujundamise kaudu.

Tähtsus

Kui ärianalüütikud aitavad tuvastada organisatsiooni protseduuride ja protsesside nõrkusi, viies majanduskasvu analüüsi ja mõõtmise kaudu ka organisatsiooni kasvu, koguvad andmeanalüütikud teavet ja loovad rakendatavad strateegiad uute ja olemasolevate ärivõimaluste jaoks.

Taust

Ärianalüütikutel on head teadmised programmeerimisest ja statistikavahenditest, samas kui andmeanalüütikutel on tugev statistika, matemaatika ja informaatika taust.

Ärianalüütik vs. andmeanalüütik: võrdlustabel

Ärianalüütiku ja andmeanalüütiku kokkuvõte

Ärianalüütik viitab isikule, kes kasutab andmeid ettevõttes konkreetsete ja praktiliste otsuste rakendamiseks. Teiselt poolt viitab andmeanalüütik isikule, kelle ülesandeks on juba olemasolevate andmete kogumine, töötlemine ja analüüsimine, ning esitab elutähtsaid teadmisi, mis võivad parandada nii äri efektiivsust kui ka lahendada olemasolevaid probleeme. Mõlemad andmespetsiifilised rollid.

Lemmik Postitused

Debiteerimise ja krediidi erinevus raamatupidamises

Raamatupidamise algaja on Luca Pacioli, kes avastas raamatupidamises tavaliselt kasutatava topeltkirjesüsteemi. Raamatupidamise kahekordne kirjendamise süsteem

Legaliseerimise ja dekriminaliseerimise erinevus

Legaliseerimine vs dekriminaliseerimine Legaliseerimise ja dekriminaliseerimise erinevused segavad õpilasi sageli. Lõppude lõpuks eesliide

Erinevus tundlikkuse ja spetsiifilisuse vahel

Mis on tundlikkus? Laboratoorse testi tundlikkus näitab, kui sageli on test positiivne konkreetse haiguse (haiguse

Soolavee ja magevee erinevus

Soolavesi vs magevesi Oleks lihtne öelda, et erinevus soolvees ja magevees seisneb selles, kas vees on soola. Kuigi

Erinevus sarkasmi ja satiiri vahel

Sarkasm vs satiirisõnad on mõeldud selleks, et aidata inimestel üksteist ja oma maailma mõista. Nimed on sõnad, mida antakse inimestele nende eristamiseks ja

Nokia N8 ja Samsung i18910 erinevus

Nokia N8 vs Samsung i8910 Samsung i8910 on tuntud ka kui Omnia HD, peamiselt seetõttu, et see suudab HD-videot võtta ja esitada. Nokia N8 on teine