Brändingu ja turunduse erinevus

Äri järjepidevus ja edu on kõigi äriprotseduuride ja -tegevuste vedu. Ehkki ettevõtte loomine ja selle pidamine on ülesanne, saab selle protsessi hõlbustamiseks ja positiivsete tulemuste saamiseks rakendada mitmesuguseid meetmeid bränding ja turundus. Kuigi piirid nende kahe vahel on sageli hägused, on nende kahe eristamine ülioluline, eriti müügi edendamisel ja sihtturuga tõhusa suhtluse loomisel, suurendades seega tulusid.Mis on bränding?

See on tegevuste kogum, mis hõlmab meeldejääva ja selge pildi, nime, märgi, logo, loosung või märk äritoodete või -teenuste tähistamiseks. Loodud brändidetailid ei peaks tarbija jaoks avaldama mitte ainult tugevat muljet ja väärtuspakkumist, vaid peaksid olema ka kergesti meeldejäävad. Brändimine toimib seega toote või teenusena turundus tööriist.Tõhus bränding peaks:

  • Suurendage kaubamärkide usaldusväärsust turul
  • Edastage määratud sõnum selgelt
  • Ühendage potentsiaalsed kliendid tootega
  • Suurendage kliendilojaalsust brändi vastuMis on turundus?

See on protsess, mis ühendab ettevõtte ja tarbijad toodete ja teenuste vahetamiseks. See hõlmab paljusid tegevusi, sealhulgas tarbijale väärtuslike kaupade ja teenuste loomist, uurimist, reklaamimist ja tarnimist. Turunduse eesmärk on mõista kliendi ootusi toote või teenuse suhtes, tuvastada sihtturg, uurida kasumi aspekte, reklaamida teenuseid ja tooteid ning luua suhteid müüja ja tarbija vahel.

Turunduslikud 4P-d on programmi põhitõed vundament turustuskomplektist.

  • Toode - see on materiaalne või immateriaalne ese, mida toodetakse või ehitatakse inimgrupi teatud vajaduste rahuldamiseks. Õige tooteliik tagab a pidev nõudlus nimetatud toote järele.
  • Hind - see on summa, mille tarbija maksab toote kasutamise eest. Ehkki hind on ettevõtte kasumi ja ellujäämise määramisel hädavajalik, tuleks enne hinna määramist uurida, et vältida toote alahindamist või ülehindamist.
  • Koht - see toimib käsikäes sihtturu mõistmisega. Õige levitamise koht mõjutab otseselt müüki.
  • Edutamine - see suurendab bränd tunnustamine, seega müük. See hõlmab avalike suhete müügiedenduse reklaami ja müügikorraldust.

Brändingu ja turunduse sarnasused

  • Mõlemad on ettevõtte peamised ülesanded, mille eesmärk on suurendada tulu

Brändingu ja turunduse erinevused

Definitsioon

Bränding on tegevuste kogum, mis hõlmab äritoodete või -teenuste esindamiseks meeldejääva ja selge pildi, nime, märgi, logo, loosungi või märgi loomist. Teiselt poolt on turundus protsess, mis ühendab ettevõtte ja tarbijad toodete ja teenuste vahetamiseks.Eesmärk

Kui bränding on suunatud lojaalsuse ja usalduse loomisele tarbijate vastu, siis turunduse eesmärk on kasvatada tarbijaid.

Mõju

Bränding mõjutab tarbija mõtteviisi ostu tootel. Teiselt poolt mõjutab turundus tarbija otsest ostuotsust.

Väärtus

Kui kaubamärgi kasutamine tugevdab toote väärtust, propageerib turundus toote kavandatud väärtust.

Sõida

Bränd aitab kaasa püsivale brändilojaalsusele ja mainele. Teiselt poolt suunab turundus müüki.

Lõpptulemus

Kui kaubamärgi tootmise lõpptulemus loob suhete loomise tarbijate ja müüjate vahel, siis turundus loob tarbija vajaduse.

Bränding vs turundus: võrdlustabel

Kokkuvõte kaubamärgist vs turundusest

Kuigi kaubamärgi kujundamine ja turustamine toimivad käsikäes, suurendab nende kahe eristamine kaubamärgi lojaalsust ja mainet ning suurendab ka toodete müüki. Bränding on tegevuste kogum, mis hõlmab äritoodete või -teenuste esindamiseks meeldejääva ja selge pildi, nime, märgi, logo, loosungi või märgi loomist. Teiselt poolt on turundus protsess, mis ühendab ettevõtte ja tarbijad toodete ja teenuste vahetamiseks. Brändi kasvamiseks tuleks läbi viia agressiivne ja tõhus turundus.

Lemmik Postitused

Erinevus ühise konto ja saaja konto vahel

Pangateenused on lähiminevikus arenenud. Seetõttu ei pelga inimesed enam oma säästud panemast panka, et neile hiljem juurde pääseda.

Teine maailmasõda: Winston Churchilli visioon võidust

Suurbritannia peaministri osav riigilaeva käsitsemine tagas, et liitlased kannatasid üle Teise maailmasõja kõige pimedamad hetked ja olid valmis võiduks, kui see lõpuks kätte jõudis.

Erinevus Apple iPadi ja Pandigital Noveli vahel

Apple iPad vs Pandigital Novel Pandigital Novel on väidetavalt e-raamatute lugeja, kuid see ei jaga e-raamatute lugeja tavapäraseid komponente. Selle asemel

Erinevus Lyrica (Pregabalin) ja Neurontin (Gabapentin) vahel

Pregabaliin ja Gabapentiin on selektiivsed pingega seotud kaltsiumikanalite inhibiitorid, mis pärsivad neid pumpasid alfa2-delta spetsiifilises kohas ja

Tarne- ja arveldusaadressi erinevus

Kas minu saatmisaadress on sama mis arveldusaadress? Kas neil kahel on mingeid erinevusi või võin mõnda neist kasutada samal eesmärgil? Need on küsimused, mis

Erinevus 'loobu sellest' ja 'aplodeeri' vahel

Need kaks võivad kooli pooleli jätnud õppijatele palju probleeme valmistada, kuna need võivad tähendada sama asja, kuid omavad ka täiendavat tähendust, mis välistavad üksteist. Kõigepealt saame